Author Archives: Thuy Ta

An toàn vệ sinh Lao động tại khu vực làng nghề

Bên cạnh sự phát triển đó thì đồng thời tại các làng nghề đã phát sinh ra các yếu tố nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, cộng đồng dân cư như bụi, ồn, hóa chất độc hại,… Thực trạng An toàn vệ sinh Lao […]

Phone
Phone
Phone