Flip book element

Mũ tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, xanh, hồng, ..

Tính năng: làm gọn tóc, không rơi dụng tóc ra sản phẩm

Mũ nam và Mũ nữ

Chống tĩnh điện: 10^6 – 10^9

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Quần áo tĩnh điện liền thân

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, xanh, hồng, ..

Tính năng: Phòng sạch chống tĩnh điện

Size: S, M, L, XL, XXL

Chống tĩnh điện: 10^6 – 10^9

Loại khóa: Kéo khóa

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Quần áo tĩnh điện liền thân liền mũ

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, xanh, hồng, ..

Tính năng: Phòng sạch chống tĩnh điện

Size: S, M, L, XL, XXL

Chống tĩnh điện: 10^6 – 10^9

Loại khóa: Kéo khóa

Đọc tiếp

Quần áo tĩnh điện rời

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, xanh, hồng, ..

Áo dài tay hoặc cộc tay

Tính năng: Phòng sạch chống tĩnh điện

Size: S, M, L, XL, XXL

Chống tĩnh điện: 10^6 – 10^9

Loại khóa: Kéo khóa, Đóng cúc

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Áo BLU tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, xanh, hồng, ..

Áo dài tay hoặc cộc tay

Tính năng: Phòng sạch chống tĩnh điện

Size: S, M, L, XL, XXL

Chống tĩnh điện: 10^6 – 10^9Loại khóa: Kéo khóa, Đóng cúc

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Áo gile tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng, xanh, hồng, ..

Tính năng: Phòng sạch chống tĩnh điện

Size: S, M, L, XL, XXL

Chống tĩnh điện: 10^6 – 10^9

Loại khóa: Kéo khóa, Đóng cúc

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Băng dính xốp

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Xanh, vàng

Kích thước: Sản phẩm do công ty trực tiếp sản xuất lên có thể làm theo nhu cầu của quý khách.

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Băng dính hai mặt

Giá: Liên hệ

Màu sắc: Trắng

Kích thước: Sản phẩm do công ty trực tiếp sản xuất lên có thể làm theo nhu cầu của quý khách

Mr. Hùng: 0966 659 268

Mr. Cường: 0977 626 434

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.