Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Giày - Dép phòng sạch

Dép Tĩnh Điện Xanh

24,000

Giày - Dép phòng sạch

Dép tĩnh điện ESD

29,700

Giày - Dép phòng sạch

Dép tĩnh điện sục

39,000

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính dán nền

13,000

Sản phẩm công ty

Cần tìm nhà phân phối

Giá: Liên hệ

Best Selling Products

Giày - Dép phòng sạch

Dép Tĩnh Điện Xanh

24,000

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính dán nền

13,000

Giày - Dép phòng sạch

Dép tĩnh điện sục

39,000

Giày - Dép phòng sạch

Dép tĩnh điện ESD

29,700

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Mành chít

Giá: Liên hệ

Giày - Dép phòng sạch

Giày phòng sạch lưới

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Áo BLU tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Bao ngón

Bao ngón đen

Giá: Liên hệ

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Giày - Dép phòng sạch

Dép Tĩnh Điện Xanh

24,000

Giày - Dép phòng sạch

Dép tĩnh điện sục

39,000

Giày - Dép phòng sạch

Dép tĩnh điện ESD

29,700

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính dán nền

13,000

Masonery Style

Quần - Áo tĩnh điện

Mũ tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Quần áo tĩnh điện liền thân

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Quần áo tĩnh điện rời

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Áo BLU tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Áo gile tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính xốp

Giá: Liên hệ

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính hai mặt

Giá: Liên hệ

Mix and match styles

Quần - Áo tĩnh điện

Mũ tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Quần áo tĩnh điện liền thân

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Quần áo tĩnh điện rời

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Áo BLU tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Quần - Áo tĩnh điện

Áo gile tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính xốp

Giá: Liên hệ

Thảm - Màng - Băng dính - Con lăn - DCR PAD

Băng dính hai mặt

Giá: Liên hệ